Norsjö Motorsällskap

Vi är en motorklubb som har aktiviteter med snöskoter (Både vinter och sommar), motocross, slotrace och en motorstadion.

Vi är en motorklubb som har aktiviteter med snöskoter (Både vinter och sommar), motocross, slotrace och en motorstadion.

Om oss

Vi är en förening i norra delen av Västerbotten 8 mil från kusten som har motor som intresse i olika skepnader.

Största delen av verksamheten i nuläget är att sköta våra ca 30 mil skoterleder.

Vi är en motorklubb som har aktiviteter med snöskoter (Både vinter och sommar), motocross, slotrace och en motorstadion.

Vi är en motorklubb som har aktiviteter med snöskoter (Både vinter och sommar), motocross, slotrace och en motorstadion.